שיעור 40. הקדמה לחוקי קריאה + נגיעה בדקדוק (חוקיות אותיות גדולות וקטנות) מורחב