שמות עצם ספירים ובלתי ספירים-count & non-count nouns