מבחן ניסיון – שרון ומורן

מטרת מבחן זה היא הוכחת היתכנות ליצירת מבחנים ייעודיים ללימוד אנגלית.